FREZE TEZGAHI DEVİR SAYISI - İLERLEME HESAPLAMALARI

Devir sayısı hesaplamasının yapılabilmesi için Kesme Hızı değerinin bilinmesi gerekir. Kesme Hızı, freze çakısı üzerindeki bir noktanın bir dakikada metre cinsinden aldığı yoldur. Kesme Hızı şu formülle hesaplanır;

V = 3.14xDxN / 1000 m/dakika

V = 3.14xDxN / 1000 m/dakika

V = Kesme hızı (m/dak.)
D = Freze çakısının çapı (mm)
N = Devir sayısı (devir/dak.)

Kesme Hızına Etki Eden Faktörler

KARBÜR KESİCİ TAKIMLARLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER